1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke végzi. A Kúria esetében az OBH elnöke, mint a költségvetési fejezet irányításáért felelős vezető gyakorolja a fejezeti jogosítványokat. Ezen kívül meghatározott körben (a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben meghatározott jogosítványok és kötelezettségek alapján) szabályzat-alkotási, véleményezési, jóváhagyási és egyéb jogosultságokkal is rendelkezik a Kúria vonatkozásában.

 

Országos Bírósági Hivatal

 

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
Postacím: 1363 Budapest, Pf: 24.
Telefon: 354 4100
Fax: 321 4453
E-mail: hivatal@obh.birosag.hu
Honlap: http://www.birosag.hu
OBH elnöke: Dr. Senyei György Barna