1.5. Lapok

Kúriai Döntések Bírósági Határozatok

A szerkesztőbizottság elnöke:        
Dr. Patyi András, elnökhelyettes

A kiadó, szerkesztőség címe:            
Kúria
1055 Budapest, Markó utca 16.

Kiadja:                    
Kúria – Werbőczy István Országbíró Kutatóintézet

A kiadásért felel: a Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézetének igazgatója

Megjelenik havonként.