2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

A Kúria alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Kúria alkotmányos helye, feladatai és hatásköre:

Az Alaptörvény 25. cikke szerint a Kúria Magyarország legfőbb bírósági szerve. A Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a bíróságokra kötelezőek.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény értelmében a Kúria:

a.) elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot,
b.) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet,
c.) a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz,
d.) joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát, e.) elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé,
f.) dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről,
g.) dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról, és
h.) eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben.

 

Szakmai feladatokat meghatározó alapvető jogszabályok, szabályzatok, dokumentumok:

     - Alapító Okirat
     - Magyarország Alaptörvénye – (2011. április 25.)
     - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
     - A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
     - A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
     - A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
     - A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény
     - A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
     - A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény