2.8. Pályázatok

Kúriai bírói álláshelyre kiírt pályázatok

 

Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot hirdet

 

Lejárt:

 

Pályázati kiírás a Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető Kollégium 46. számú) álláshely betöltésére (105.E/2022. (IV.4.) OBHE határozat)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 10 éves büntető ügyszakban eltöltött ítélkezési, illetőleg a fellebbviteli eljárásban folytatott bírói, valamint a Kúrián jogorvoslati eljárásokban szerzett gyakorlat.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 25. napja 14.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

 

Pályázati kiírás a Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető Kollégium 62. számú) álláshely betöltésére (106.E/2022. (IV.4.) OBHE határozat)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 10 éves büntető ügyszakban eltöltött ítélkezési, illetőleg a fellebbviteli eljárásban folytatott bírói, valamint a Kúrián jogorvoslati eljárásokban szerzett gyakorlat.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 25. napja 14.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

 

Pályázati kiírás a Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói (Közigazgatási Kollégium 107. számú) álláshely betöltésére (144.E/2021. (VI. 15.) OBHE határozat)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább tizenöt éves bírói, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött gyakorlat, valamint a közigazgatási perekben szerzett fellebbviteli tapasztalat.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. június 30. napja 14.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

 

Pályázati kiírás a Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói (Közigazgatási Kollégium 106. számú) álláshely betöltésére (143.E/2021. (VI.15.) OBHE határozat)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább tizenöt éves bírói, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött gyakorlat, valamint a kúriai felülvizsgálatban szerzett hosszabb idejű tapasztalat.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. június 30. napja 14.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

 

A Kúria elnöke pályázatot hirdet

 

Lejárt:

 

A Kúria elnöke pályázatot hirdet a Kúria polgári tanácselnöki (22. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

Az elbírálás során előnyt jelent a családi jog, dologi jog és öröklési jog területén a Kúrián és ítélőtáblán szerzett ítélkezési, illetve vezetői gyakorlat.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

 • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
 • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
 • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 25. 14.00 óra 

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

 

A Kúria elnöke pályázatot hirdet a Kúria büntető tanácselnöki (26. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

Az elbírálás során előnyt jelent a büntető fellebbviteli, illetve kúriai ítélkezési, valamint fellebbviteli bíróságon szerzett vezetői tapasztalat.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

 • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
 • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
 • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 25. 14.00 óra 

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

 

A Kúria elnöke a Kúria Elnöki Kabinet főosztályvezetői (kabinetfőnöki) tisztségének betöltésére pályázatot hirdet

Az álláshelyre pályázhat, aki

 • megfelel az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek,
 • felsőfokú iskolai végzettséggel,
 • bírósági ügyviteli vizsgával rendelkezik,
 • az Iasz. 11/A. §-a alapján igazolja a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, valamint hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-ának (4) bekezdésében meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. (Amennyiben a pályázónak igazságügyi szolgálati jogviszonya fennáll, hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása nem szükséges.).

Felsővezető mellett végzett titkárságvezetői gyakorlat, valamint az államigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent.

A Kúria elnökének közvetlen irányítása alatt Elnöki Kabinet működik, amelyet kabinetfőnökként a Kúria Szervezeti és Működési Szabályzata 28. §-ában meghatározottak szerint főosztályvezető vezet.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a képesítését és szakmai gyakorlatát igazoló okiratokat. 

Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései az irányadóak.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április 25. napja 14.00 óra.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjában kell teljesülniük, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

A pályázatot a Kúria elnökéhez, a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályán (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.

 

A Kúria elnöke (a 3. sz. álláshely betöltésére) a Kúria Büntető Kollégium kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében kollégiumvezetőként ellátni kívánt tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a Büntető Kollégium működésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a Kúrián szerzett bírósági vezetői gyakorlat, valamint a bírósági igazgatás terén szerzett tapasztalat.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

 • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
 • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
 • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. napja 16.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

 

A Kúria elnöke (a 6. sz. álláshely betöltésére) a Kúria Polgári Kollégium kollégiumvezető-helyettesi tisztségére pályázatot hirdet

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében kollégiumvezető-helyettesként ellátni kívánt tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a Polgári Kollégium működésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a Kúrián a munkaügyi ügyszakban szerzett bírói gyakorlat és a bírósági igazgatás terén szerzett tapasztalat.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

 • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
 • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
 • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. napja 16.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

 

A Kúria elnöke (a 7. sz. álláshely betöltésére) a Kúria Közigazgatási Kollégium kollégiumvezető-helyettesi tisztségére pályázatot hirdet

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében kollégiumvezető-helyettesként ellátni kívánt tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a Közigazgatási Kollégium működésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a jelentős, az öt évet meghaladó kúriai tanácselnöki gyakorlat, valamint a Kúrián igazgatási feladatok ellátásában szerzett tapasztalat.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

 • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
 • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
 • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. napja 16.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

 

A Kúria elnöke (a 113. sz. álláshely betöltésére) a Kúria Közigazgatási Kollégium kollégiumvezető-helyettesi tisztségére pályázatot hirdet

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében kollégiumvezető-helyettesként ellátni kívánt tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a Közigazgatási Kollégium működésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a jelentős, az öt évet meghaladó kúriai tanácselnöki gyakorlat, valamint a Kúrián igazgatási feladatok ellátásában szerzett tapasztalat.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

 • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
 • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
 • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. napja 16.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.)

 

bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók

 

A bírói állásokra azok a nem bírói beosztásban lévők is pályázhatnak, akik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 4. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek. A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza. A Bjt. 4. §-a (1) bekezdésének e) pontja értelmében bírónak az nevezhető ki, aki vállalja, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot tesz. A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket. A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék. A pályázat benyújtásakor csatolni kell a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló, módosított 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt, vagy igazolni kell, hogy a pályázó ilyennel rendelkezik. A Bjt. 5. §-ának (1) bekezdése szerint a katonai bíróvá való kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő személy a Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen. A pályázatokat a Bjt. 14. §-ának (1) bekezdésében megjelölt bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól a 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet ad eligazítást. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: - a közjegyző által hitelesített jogi diplomamásolatot, jogi szakvizsga bizonyítvány másolatát, - hatósági bizonyítványt, mellyel igazolnia kell azt a tényt, hogy a Bjt. 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn, - önéletrajzot, - 2 db fényképet. A hatósági bizonyítvány igénylésekor az „Adattovábbítás iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként azt a bíróságot kell megjelölni, ahová a pályázatot a pályázóknak be kell nyújtani, figyelemmel arra, hogy ez a szerv jogosult a Bjt. 100. §-ának (3) bekezdésben megjelölt törvényi rendelkezések alapján az adatok kezelésére. A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók. A bírói állásokra kiírt pályázatok tekintetében a pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük. A késedelmesen benyújtott pályázatot a Bjt. 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott bíróság elnöke - a helyi bíróság elnöke kivételével - elutasítja. A hiányos pályázatot benyújtó pályázót rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén a pályázatot elutasítja.

 

A bírói és bírósági vezetői álláshelyre vonatkozó további információk ezen a linken érhetők el:
http://birosag.hu/szakmai-informaciok/birosagi-kozlony

 

Kúriai igazságügyi alkalmazotti álláshelyre kiírt pályázatok

 

A Kúria elnöke pályázatot hirdet

 

Lejárt:

 

A Kúra eszköz-készlet könyvelői feladatai ellátására pénzügyi, számviteli és könyvelési ügyintéző (tisztviselő) munkakörbe munkatársat keresünk

Főbb feladatok, munkák:

 • a Kúria tárgyi eszköz (kis- és nagy értékű, üzemeltetésre átvett eszközök) és ingatlan felújításainak nyilvántartásával kapcsolatos analitikus és főkönyvi könyvelési feladatok teljes körű ellátása,
 • részvétel a vonalkódos leltározás megszervezésében, végrehajtásában és azok teljes körű kiértékelésének dokumentált lebonyolításában,
 • a KSH felé az ingatlan-, a tárgyi eszköz-, és készlet-nyilvántartással kapcsolatos statisztikák határidőre történő teljesítése,
 • az MNV Zrt. felé a kötelezően előírt adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése,
 • a Selejtezési Bizottság vezetőjeként a selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, azok teljes körű dokumentálása mellett,
 • a dolgozói munkaruha nyilvántartás vezetése,
 • az eszköz-készlet nyilvántartások vonatkozásában a költségvetési beszámoló, a mérlegjelentés, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatszolgáltatások összeállításában való közreműködés,
 • a gazdálkodási rendszer eszköz-, illetve készletmoduljában az évzárással és évnyitással kapcsolatos folyamatok elvégzése.

A kinevezéshez szükséges feltételek, szakmai kompetenciák, elvárások:

 • középfokú szakirányú iskolai végzettség,
 • tárgyi eszköz gazdálkodási, vonalkódos leltározási területen szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office, Word, Excel, stb.)
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,
 • megbízhatóság, alaposság, pontosság, következetesség.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
 • Forrás SQL és/vagy Forrás.net integrált rendszer eszköz-, készlet-, illetve vonalkódos leltározási moduljának felhasználói ismerete,
 • Forrás KVK rendszer felhasználói ismerete,
 • mérlegképes könyvelői végzettség,
 • költségvetési szervnél hasonló területen szerzett gyakorlati tapasztalat.

A foglalkoztatás igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény alapján történik.

A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzokat, amelyben a jelentkező részletesen kitér a korábbi munkahelyek és feladatok pontos megjelölésére és a motivációs levelet 2022. április 30. napjáig kérjük a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya részére a human@birosag.hu e-mail címre megküldeni.

Az álláshirdetésre való jelentkezéshez szükséges személyes adatainak köréről és azok kezeléséről a Kúria honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkörben és feltételekkel a személyes adatait a Kúria kezelje.

 

A Kúria épület-üzemeltetési feladatai ellátására villamossági főmérnök, osztályvezető-helyettes (tisztviselő) munkakörbe munkatársat keresünk

Főbb feladatok:

 • a mintegy 25.000m2 alapterületű székház épület erős- és gyengeáramú elektromos rendszereinek műszaki állapotfelmérése és energiahatékonysági felmérése, ennek alapján a szükséges beruházási, felújítási feladatok meghatározása
 • az épületre vonatkozó erős- és gyengeáramú elektromos karbantartási terv felülvizsgálata, aktualizálása
 • az erős- és gyengeáramú elektromos karbantartási feladatok koordinálása, külsős karbantartó cégek versenyeztetése, a karbantartási szerződések megkötése, a külsős karbantartó cégek munkájának ellenőrzése
 • az erős- és gyengeáramú elektromos beruházási-felújítási munkák során a terveztetés és a kivitelezés lebonyolítása, a külsős vállalkozók koordinálása, ellenőrzése
 • szakmai közreműködés a közbeszerzések lebonyolításában
 • a Kúria alkalmazásában álló karbantartó villanyszerelők munkájának szakmai irányítása
 • az elektromos rendszerekhez, azok üzemeltetéséhez kapcsolódó biztonsági és munkavédelmi előírások naprakész ismerete, azok betartásának biztosítása az épületüzemeltetés során
 • adatszolgáltatások összeállítása az épület elektromos rendszereire vonatkozóan
 • osztályvezető-helyettesi feladatok ellátása
 • épületüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb feladatok elvégzése

A kinevezéshez szükséges feltételek, szakmai kompetenciák, elvárások:

 • villamosmérnöki végzettség (egyetem, főiskola),
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-ának (4) bekezdésében meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn.
 • minimum 3 év releváns szakmai gyakorlat,
 • készségszintű számítógépes felhasználói ismeretek (MS Office, ArchiCAD/AutoCAD, TERC költségvetés-készítő, Internet)
 • önálló munkavégzés,
 • pontos írásbeli fogalmazás, precizitás, megbízhatóság,
 • csapatszellem, rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • jó kommunikációs készség.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • épület üzemeltetésben szerzett tapasztalat,
 • beruházói tapasztalat,
 • műszaki ellenőri jogosultság, tapasztalat,
 • tervezői jogosultság, tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett munkatapasztalat,
 • projektvezetésben szerzett tapasztalat.

A foglalkoztatás igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény alapján történik.

A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzokat, amelyben a jelentkező részletesen kitér a korábbi munkahelyek és feladatok pontos megjelölésére és a motivációs levelet 2022. április 25. napjáig kérjük a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya részére a human@birosag.hu e-mail címre megküldeni.

Az álláshirdetésre való jelentkezéshez szükséges személyes adatainak köréről és azok kezeléséről a Kúria honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkörben és feltételekkel a személyes adatait a Kúria kezelje.

 

A Kúria Ellátási Osztályára takarító (fizikai dolgozó) munkakörbe munkatársat keresünk

Feladatok:

 • az épület szobáinak, folyosóinak, vizes helyiségeinek napi takarítása.

A kinevezéshez szükséges feltételek:

 • általános iskolai végzettség

A foglalkoztatás igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény alapján történik.

A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzokat, amelyben a jelentkező részletesen kitér a korábbi munkahelyek és feladatok pontos megjelölésére és a motivációs levelet 2022. április 25. napjáig kérjük a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya részére a human@birosag.hu e-mail címre megküldeni.

Az álláshirdetésre való jelentkezéshez szükséges személyes adatainak köréről és azok kezeléséről a Kúria honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkörben és feltételekkel a személyes adatait a Kúria kezelje.

 

A Kúria épület-üzemeltetési feladatok ellátására munkatársat keres villamossági létesítményi főmérnök (tisztviselő) munkakörbe.

Fontosabb ellátandó feladatok:

 • a mintegy 25.000m2 alapterületű székház épület erős- és gyengeáramú elektromos rendszereinek műszaki állapotfelmérése és energiahatékonysági felmérése, ennek alapján a szükséges beruházási, felújítási feladatok meghatározása
 • az épületre vonatkozó erős- és gyengeáramú elektromos karbantartási terv felülvizsgálata, aktualizálása
 • az erős- és gyengeáramú elektromos karbantartási feladatok koordinálása, külsős karbantartó cégek versenyeztetése, a karbantartási szerződések megkötése, a külsős karbantartó cégek munkájának ellenőrzése
 • az erős- és gyengeáramú elektromos beruházási-felújítási munkák során a terveztetés és a kivitelezés lebonyolítása, a külsős vállalkozók koordinálása, ellenőrzése
 • szakmai közreműködés a közbeszerzések lebonyolításában
 • a Kúria alkalmazásában álló karbantartó villanyszerelők munkájának szakmai irányítása
 • az elektromos rendszerekhez, azok üzemeltetéséhez kapcsolódó biztonsági és munkavédelmi előírások naprakész ismerete, azok betartásának biztosítása az épületüzemeltetés során
 • adatszolgáltatások összeállítása az épület elektromos rendszereire vonatkozóan
 • épületüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb feladatok elvégzése

A kinevezéshez szükséges feltételek:

 • villamosmérnöki végzettség (egyetem, főiskola),

Elvárások:

 • minimum 3 év releváns szakmai gyakorlat,
 • készségszintű számítógépes felhasználói ismeretek (MS Office, ArchiCAD/AutoCAD, TERC költségvetés-készítő, Internet).

Előnyt jelent:

 • épület üzemeltetésben szerzett tapasztalat,
 • beruházói tapasztalat,
 • műszaki ellenőri jogosultság, tapasztalat,
 • tervezői jogosultság, tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett munkatapasztalat,
 • projektvezetésben szerzett tapasztalat.

Elvárt egyéni készségek:

 • önálló munkavégzés,
 • pontos írásbeli fogalmazás, precizitás, megbízhatóság,
 • csapatszellem, rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • jó kommunikációs készség.

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munkaviszonyai, szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát (év, hó, nap), továbbá a bérezési igényt.
 • motivációs levelet.

Foglalkoztatására igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény alapján kerül sor.

A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzokat 2021. október 15. napjáig kérjük a  human.kuria@birosag.hu e-mail címre megküldeni.

Az álláshirdetésre való jelentkezéshez szükséges személyes adatainak köréről és azok kezeléséről a Kúria honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkörben és feltételekkel a személyes adatait a Kúria kezelje.

 

A Kúra létesítmény-üzemeltetési feladatok végzésére műszaki ügyintéző munkatársat keresünk.

Feladatok:

A Kúria Ellátási Osztálya műszaki adminisztrációs feladatainak önálló végzése, az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó kisebb projektek irányítása, valamint nagyobb volumenű beruházási, felújítási feladatokban való közreműködés.

A műszaki ügyintéző feladatkörébe tartozik továbbá a vezetői előterjesztések előkészítése, külsős munkavállalókkal való kapcsolattartás, közreműködés a külsős munkavállalók munkájának szervezésében, valamint a Kúria szakiparosainak irányításában.

Elvárások:

Felsőfokú építőipari vagy egyéb épületüzemeltetéshez kapcsolódó műszaki végzettség, épület üzemeltetésben szerzett minimum 5 éves gyakorlat.

Kiváló írásbeli és szóbeli szakmai kommunikációs képesség.

Előnyt jelent:

Építési műszaki ellenőri jogosultság megléte, jogi végzettség, építési felújítási projektekhez kapcsolódó adminisztrációs és szervezési feladatokban szerzett gyakorlat.

Foglalkoztatására igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény alapján kerül sor.

A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzokat 2021. október 15. napjáig kérjük a human.kuria@birosag.hu e-mail címre megküldeni.

Az álláshirdetésre való jelentkezéshez szükséges személyes adatainak köréről és azok kezeléséről a Kúria honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkörben és feltételekkel a személyes adatait a Kúria kezelje.

 

A Kúria Műszaki Osztályára lakatos szakipari dolgozó (fizikai dolgozó) munkakörbe munkatársat keresünk.

Feladatok:

 • az épületüzemeltetésen belül a teljes körű lakatos feladatok ellátása.

Elvárások:

 • lakatos szakképesítés,
 • legalább 5 éves építőipari vagy épületüzemeltetési lakatos gyakorlat,
 • pontos, precíz munkavégzés, jó problémamegoldó képesség,
 • csapatmunka során jó együttműködési képesség.

Előnyt jelent a víz- fűtésszerelési munkákban szerzett tapasztalat.

Foglalkoztatására igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény alapján kerül sor.

A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzokat 2021. október 15. napjáig kérjük a human.kuria@birosag.hu e-mail címre megküldeni.

Az álláshirdetésre való jelentkezéshez szükséges személyes adatainak köréről és azok kezeléséről a Kúria honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkörben és feltételekkel a személyes adatait a Kúria kezelje.

 

A Kúria Informatikai Osztályára informatikus munkakörbe munkatársat keresünk.

Feladatok:

 • munkaállomás szintű rendszergazdai feladatok ellátása (PC, notebook telepítés, munkaállomás nyomtatók, monitorok, egyéb eszközök kiadása, telepítése, raktározása),
 • felhasználóknak alap szintű feladatokban segítségnyújtás (nyomtatással kapcsolatos problémák elhárítása, Windows 7-10 operációs rendszer szintű problémák megoldása),
 • nyomtatáshoz és fénymásoláshoz szükséges kellékek kezelése, raktározása, kiadása, cseréje,
 • nyomtatók, fénymásolók nyomatszám-leolvasásában való közreműködés,
 • vezetékes telefonokkal kapcsolatos feladatok ellátása, készülékek és mellékek cseréje, kiadása.

Elvárások:

 • középfokú iskolai végzettség, informatikus szakképesítés,
 • Windows 7-10 rendszergazdai szintű ismerete, Word, Excel alkalmazás szintű ismerete,
 • pontos, precíz munkavégzés, jó problémamegoldó képesség,
 • csapatmunka során jó együttműködési képesség.

Előnyt jelent a kiadványok szerkesztésében, hálózati ismeretekben (Cisco, HP) szerzett tapasztalat.

Foglalkoztatására igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény alapján kerül sor.

A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzokat 2021. október 15. napjáig kérjük a  human.kuria@birosag.hu e-mail címre megküldeni.

Az álláshirdetésre való jelentkezéshez szükséges személyes adatainak köréről és azok kezeléséről a Kúria honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkörben és feltételekkel a személyes adatait a Kúria kezelje.

 

A Kúria felvételt hirdet a Kúria főtanácsadói álláshelyeinek betöltésére.

A foglalkoztatásra igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) illetménytáblázata szerinti bérezéssel kerül sor.
A kinevezési feltételeket az Iasz. 11. § és 11/A §-a tartalmazza.

A főtanácsadók beosztási helye a Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézete, munkájukat részben a Kutatóintézetben, részben a szakterületüknek megfelelő Kollégiumban végzik.

Pályázhatnak mindazon jogász végzettségű pályázók, akik jelenleg doktori képzést folytatnak, illetve a komplex vizsgát letették.

A pályázatok elbírálása során előnyt jelent:

 • a Phd. fokozat megléte,
 • a polgári jog, a közigazgatási jog, területén végzett tudományos tevékenység, valamint
 • a magas szintű nyelvtudás.

A pályázatok benyújtásának helye és ideje:

A pályázatot a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban benyújtani 2021. október 5. napján 13.00 óráig.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát és a képesítését igazoló okiratokat.

 

A Kúria Műszaki Osztályára gépjárművezető (fizikai dolgozó) munkakörbe munkatársat keresünk.

Feladatok: M1 kategóriájú személygépkocsik vezetésére, elsősorban személyszállítási feladatok ellátására

Elvárások, szakmai követelmények:

 • középfokú iskolai végzettség,
 • B kategóriás gépjárművezetői engedély,
 • PAV II-es minősítésű pályaalkalmassági vizsga

Előnyt jelent:
-    legalább 5 éves szakmai gyakorlat

Foglalkoztatására igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény alapján kerül sor.
A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzokat 2021. július 12. napjáig kérjük a human.kuria@birosag.hu e-mail címre megküldeni.
Az álláshirdetésre való jelentkezéshez szükséges személyes adatainak köréről és azok kezeléséről a Kúria honlapján) közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő adatkörben és feltételekkel a személyes adatait a Kúria kezelje.

 

A Kúria Műszaki Osztályára lakatos szakipari dolgozó (fizikai dolgozó) munkakörbe munkatársat keresünk.

Feladatok:

 • az épületüzemeltetésen belül a teljes körű lakatos feladatok ellátása.

Elvárások:

 • lakatos szakképesítés,
 • legalább 5 éves építőipari vagy épületüzemeltetési lakatos gyakorlat,
 • pontos, precíz munkavégzés, jó problémamegoldó képesség,
 • csapatmunka során jó együttműködési képesség.

Előnyt jelent a víz- fűtésszerelési munkákban szerzett tapasztalat.

Foglalkoztatására igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény alapján kerül sor.

A jelentkezéseket, fényképes szakmai önéletrajzokat 2021. július 12. napjáig kérjük a human.kuria@birosag.hu e-mail címre megküldeni.
Az álláshirdetésre való jelentkezéshez szükséges személyes adatainak köréről és azok kezeléséről a Kúria honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatkörben és feltételekkel a személyes adatait a Kúria kezelje.

 

Egyéb pályázatok